| Cenník projektov | Mapa stránky
Home-Ing.Peter Határ > Cenník

CENNÍK

Cena jednotlivých projektov rodinných domov sa líši v závislosti, od obtiažnosti projektu a od vyžadovaného obsahu dokumentácie. Projektovú dokumentáciu robíme v štyroch rôznych vyhotoveniach. Projekt k územnému konaniu (štúdia), k stavebnému povoleniu, realizačný projekt a projekt ku kolaudácii
(v prípade že počas výstavby došlo k zmenám v projekte). S cenou sa zákazníkovi snažíme isť v ústrety, dojednanie ceny je vždy možné! Naše ceny nepresahujú nikdy cenu katalógového projektu, nakoľko katalógový projekt neobsahuje situáciu osadenia stavby a prípojky jednotlivých inžinierskych sieti, je cena po dopracovaní rovnaká.

CENA A OBSAH JEDNOTLIVÝCH VYHOTOVENÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Projekt k územnému konaniu – štúdia

Stavebná časť
Cena = 150 €
Obsahuje –
– technická správa k územnému konaniu,
– situáciu osadenia stavby,
– zariadené pôdorysy so základnými kótami,
– schematický rez stavby,
– pohľady.

Vizualizácia (na vyžiadanie)
Cena = 50 - 80 € (záleží od komplikovanosti daného projektu)
Obsahuje –
– 2 krát 3D pohľad na rodinný dom

Pri rodinných domoch sa zväčša územne konanie spája so stavebným konaním.
V týchto prípadoch projekt k územnému konaniu nieje potrebný.
Ak bude navrhovaný rodinný dom stáť v extraviláne obce, je potrebné pôdu vyňať s poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri čom je potrebné územne rozhodnutie.
V tomto prípade sa projekt k územnému konaniu vyhotovuje. Samostatné územne konanie však môže stavebný úrad vyžadovať aj v iných prípadoch.

Projekt k stavebnému povoleniu

Stavebná časť
Cena = od 400 € (záleží od komplikovanosti daného projektu)
Obsahuje –
– technická správa k stavebnému povoleniu,
– situácia stavby s vyznačenými prípojkami inžinierskych sieti,
– základy – pôdorys a rez,
– pôdorysy jednotlivých podlaží,
– krov – pôdorys a rez,
– výkres strechy,
– priečny rez stavbou,
– pohľady,
– výpis okien a dverí,
– detaily komplikovaných časti stavby ak sú potrebné.

Statický posudok
Cena = od 150 € (záleží od komplikovanosti daného projektu)
Obsahuje –
– technickú správu,
– výkres tvaru a schematický nákres výstuže jednotlivých prvkov.

Ku stavebnému povoleniu sú potrebné aj prípojky jednotlivých inžinierskych sieti. Jedná sa len o tie siete na, ktoré bude rodinný dom pripojený!

Prípojka vody
Cena = 60 – 80 €

Prípojka kanalizácie
Cena = 60 – 80 €

Projekt studne
Cena = 80 – 100 €

Projekt žumpy
Cena = 80 – 100 €

Projekt čističky odpadových vôd
Cena = 100 – 130 €

Prípojka elektrickej energie
Cena = 80 – 100 €

Prípojka plynu
Cena = 80 – 100 €

Domové rozvody vody, kanalizácie, elektrickej energie, kúrenia. Cena je individuálna podľa zložitosti projektu a použitej technológie.

Cenu realizačného projektu a projektu ku kolaudácii je možne určiť, na základe komplikovanosti projektu a obsahu projektu.Copyright © 2012 Ing.Peter Határ | Projektant | Kysucké Nové Mesto | |

NAJ.sk
| Kontakt