| Cenník projektov | Mapa stránky
Home-Ing.Peter Határ > Články > Staviame svojpomocne – Výber pozemku

Staviame svojpomocne – Výber pozemku

V sérii článkov staviame svojpomocne, sa budeme zaoberať jednotlivými časťami výstavby rodinného domu. Rodinný dom pravdaže nemôžme stavať bez pozemku a preto si v tomto prvom článku povieme niečo o výbere vhodného pozemku pre stavbu rodinného domu.

Ak hľadáme stavebný pozemok je potrebné ponúkané nehnuteľnosti podrobiť krátkej analýze, pri ktorej si zodpovieme na tieto otázky:

1. Je predávajúci skutočne vlastník pozemku?
Treba si dať pozor na podvodníkov!

2. Povolí nám stavebný úrad na danom pozemku výstavbu rodinného domu?
Závisí to hlavne od územného plánu mesta alebo obce. Či je pozemok v intraviláne alebo extraviláne. Či je na pozemku nejaké vecne bremeno, ktoré výstavbe bráni, alebo je pozemok v ochrannom pásme nejakých sieti či železnice.

3. Aké sú rozmery pozemku a vzdialenosti susedných rodinných domov od hranice pozemku?
Podľa stavebného zákonu ak územný plán mesta alebo obce neurčuje inak sú minimálne vzdialenosti rodinného domu od hranice pozemku dva metre. Minimálna vzdialenosť rodinného domu od susedného rodinného domu je štyri metre, ak domy na susedných stenách nemajú okna z obytných miestnosti. V opačnom prípade je minimálna vzdialenosť rodinných domov sedem metrov. Taktiež nás zaujíma aj uličná čiara rodinných domov (vzdialenosť rodinných domov od ulice). Na základe týchto informácií je možne určiť maximálnu možnú šírku rodinného domu.

4. Aký je štýl okolitej zástavby?
Náš rodinný dom by mál do štýlu okolitej zástavby pasovať, nakoľko mestský architekt nemusí súhlasiť s výstavbou štýlovo odlišného rodinného domu (príklad – moderný rodinný dom s plochou strechou v historickej zástavbe domov).

5. Je pri pozemku možnosť napojenia sa na inžinierske siete?
Ak nieje možné rodinný dom napojiť na inžinierske siete je potrebné zvážiť alternatívy, a cenu za ich zriadenie (vlastná studňa, žumpa alebo ČOV, solárne paneli na výrobu elektrickej energie alebo malá vodná elektráreň, nádrže na plyn...).

6. Je pozemok možné napojiť na verejnú komunikáciu?
Ak nemáme možnosť z pozemku napojiť sa na verejnú komunikáciu tak nám stavebný úrad stavbu rodinného domu nepovolí.

7. Je pozemok rovinatý a či svažitý?
Ak máme záujem o výstavbu prízemného rodinného domu (bungalovu) bez podpivničenia, je pre nás výhodný rovinatý pozemok. Celkovo je stavba na rovinatom pozemku lacnejšia ako vo svahu nakoľko je zakladanie jednoduchšie. Ale podpivničený respektívne čiastočne podpivničený rodinný dom osadený do svahu je relatívne výhodnejší.

8. Aké sú na pozemku geologické a hydrogeologické pomery?
Stavba na neúnosnej alebo podmáčanej zemine s podzemnou vodou na úrovni terénu nám skomplikuje zakladanie stavby. Čo znamená navýšenie rozpočtu stavby rodinného domu.

9. Aká je cena za meter štvorcový?
Pri tejto otázke netreba nič vysvetľovať záleží len na vašich možnostiach. Pravdaže je potrebné cenu porovnať s ostatnými pozemkami v lokalite a určiť či nieje premrštená, alebo naopak podhodnotená. V prípade že je cena podhodnotená treba zistiť čim to je.

To je nadnes k pozemkom všetko nabudúce si povieme niečo o projektoch.
Autor: Ing. Peter Határ

Copyright © 2012 Ing.Peter Határ | Projektant | Kysucké Nové Mesto | |

NAJ.sk
| Kontakt